Konferencja:

Inwestowanie to wyzwanie meteody, dobre praktyki, postawy.

Wtorek 11 listopada 2020
10.30
Wystąpienia wprowadzające do tematyki konferencji
10.30
Rynki kapitałowe i inwestorzy w czasach pandemii
dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW
10.50
Metody inwestowania na rynkach inwestycyjnych
prof. K. Borowski, SGH
11.10
Dobre praktyki w inwestowaniu
Wyzwania etyczne na rynku kapitałowym
Tomasz Prusek, Publicysta ekonomiczny
Dobre praktyki a psychologia inwestowania
Grzegorz Zalewski Ekspert, Dom Maklerski BOŚ
Nowe standardy w systemie zarządzania zgodnością
Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Compliance, Ryzyka i AML, GPW
Perspektywa inwestora
dr Tomasz Filipiak, Szkoła Giełdowa
12.30
Panel dyskusyjny:
Jak kształtować postawy oraz nawyki oszczędnościowe i inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym?
Moderator:
dr Wojciech Nagel, przewodniczący RN Fundacji GPW
Uczestnicy:
Jarosław Dominiak, prezes Zarządu SII
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich
Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW, tbc.
Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal
13.45
Podsumowanie konferencji, zakończenie.
Dowiedz się więcej o inwestowaniu