Cele programu

Celem projektu jest popularyzacja dorobku naukowego Szkoły Giełdowej Fundacji GPW oraz jej partnerów naukowych z kraju i z zagranicy, przyczyniająca się do wzrostu poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji przedstawicieli grup docelowych projektu w zakresie kształtowania ich świadomych postaw, a także racjonalnych zachowań oszczędnościowych i inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym.

Projekt adresowany jest do:

 • osób stojących przed wyborem ścieżki zawodowej,
 • młodych Polaków studiujących za granicą i rozważających swój powrót do Polski w celu rozpoczęcia kariery zawodowej w kraju,
 • młodych przedsiębiorców, zarówno inwestujących bieżące środki, jak i poszukujących kapitału na rozwój, tworzących miejsca pracy i współodpowiedzialnych za zapewnienie swoim pracownikom stabilnych warunków życia.

Działania

Projekt składa się z 4 działań:

Harmonogram

 • Wtorek 17 listopada 2020
  Konferencja otwierająca projekt
  Zobacz program konferencji „Inwestowanie to wyzwanie
 • Styczeń / Maj 2021
  Szkoła Giełdowa udział w Forach Stowarzyszeń Studenckich
 • lipiec / sierpień 2021
  Letnia Szkoła Giełdowa Go4Poland
 • listopad 2021
  Dzień Otwarty Edukacji Finansowej oraz Konferencja podsumowująca projekt