14.10.2021 / transmisja online
9.30 – 09.45
Uroczyste otwarcie Dnia Edukacji Finansowej – przemówienia organizatorów i Patronów
Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW w Warszawie
dr Wojciech Nagel, Przewodniczący Rady Fundacji GPW
Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej
Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
9.45 – 11.15
„Wyzwania dla edukacji finansowej Polaków oraz instytucji rynku kapitałowego” – debata ekspercka na temat kompetencji finansowych Polaków

Prezentacja wyników badań pt. „Badanie wiedzy, postaw wobec inwestowania oraz funduszy inwestycyjnych”
Agata Tkaczyk, Dyrektor ds. Badań Jakościowych ARC Rynek i Opinia
Moderator:
Andrzej Stec, Redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet, z-ca Redaktora naczelnego Rzeczpospolitej
Paneliści:
Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW w Warszawie
Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej
Agata Gawin, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych UKNF
Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA
prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. WSEI dr hab. Andrzej Cwynar, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Konrad Włodarczyk, Zastępca Dyrektora Biura Relacji Inwestorskich PKN ORLEN
11.15 – 11.30
Inauguracja edukacyjnej gry terenowej „Za głosem giełdy”
dr Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW w Warszawie
Bartosz Niebrzydowski, Prezes Zarządu Fundacji GPW

PROGRAM DLA INWESTORÓW

11.45 – 12.30
ABC inwestowania w akcje i obligacje
Emil Łobodziński, CFA, Doradca Inwestycyjny Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego
12.35 – 13.20
Dlaczego warto inwestować długoterminowo na giełdzie?
Przemysław Gerschmann, Doradca Zarządu GPW w Warszawie
13.25 – 14.10
Inwestowanie dywidendowe od podstaw
Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
14.15 – 15.00
Budowa i prowadzenie portfela inwestycyjnego w praktyce
Adrian Mackiewicz, Główny analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
15.05 – 15.45
Czym są ETFy i dlaczego cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów?
Kamil Szymański, Wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych, Biuro Maklerskie mBanku
15.50 – 16.50
Psychologia inwestowania
dr Katarzyna Sekścińska, Wydział Psychologii UW

PROGRAM DLA NAUCZYCIELI / RODZICÓW

11.45 – 12.30
W pułapce darmowej wiedzy, czyli dlaczego edukacja finansowa potrzebuje więcej nauczycieli
Tomasz Jaroszek, autor bloga Doradca tv.
12.45 – 13.15
EduAkcja – nowy projekt kierowany do szkół ponadpodstawowych
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
Alina Bączar-Bednorz, Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW
Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Warszawski Instytut Bankowości
Krzysztof Wierzchowski, Członek Zarządu FTIP Sp. z o.o. i Szef Biura Franklin Templeton w Poznaniu
13.15 – 13.35
Uczymy praktycznie o inwestowaniu – projekty Fundacji GPW dla młodzieży, uczniów i nauczycieli.
Alina Bączar-Bednorz, Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW
14.00 – 15.00
Jak w sposób atrakcyjny i praktyczny uczyć zagadnień związanych z ekonomią, finansami i przedsiębiorczością?
mgr Piotr Pawłowski, Wydział Psychologii UW
15.05 – 15.45
Szkoła i dzieci a cyberbezpieczeństwo.
ABC cyberbezpieczeństwa – hasła i media społecznościowe
Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Warszawski Instytut Bankowości
Rola edukacji konsumenckiej – prezentacja narzędzia konsument.edu.pl
Aleksandra Kapnik, Departament Analiz Rynku UOKiK
15.50 – 16.25
Jak ostrożnie inwestować na rynku finansowym
Marta Kłosińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych UKNF
Rafał Niedbała, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych UKNF
16.30 – 17.30
Kiedy zacząć i jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o finansach?
dr Agata Trzcińska, Wydział Psychologii UW

PROGRAM DLA DOROSŁYCH / SENIORÓW

11.45 – 12.30
Pierwsze kroki w planowaniu finansowym
dr hab. Radosław Pietrzyk, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
12.35 – 13.20
Jak pożyczać, aby nie wpaść w pułapkę
dr hab. Katarzyna Kuziak, prof. nadzw. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
13.25 – 14.10
Jak świadomie korzystać z innowacji technologicznych w usługach finansowych
Krzysztof Zieliński, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa UKNF
Bartosz Biderman, Specjalista w Departamencie Cyberbezpieczeństwa UKNF
14.15 – 15.00
Rozsądne i proste inwestowanie przedemerytalne
Mateusz Samołyk, autor bloga Inwestomat.eu
15.05 – 16.00
Twoja emerytura – pomyśl, policz, zyskuj!
Patryk Wyczółkowski, Ekspert PFR Portal PPK
16.05 – 16.50
Cyberbezpieczne finanse
Marcin Wąsik-Wiszniewski, Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej, Warszawski Instytut Bankowości

WARSZTAT ZAMKNIĘTY DLA STUDENTÓW KÓŁ NAUKOWYCH RYNKU KAPITAŁOWEGO

12.00 – 16.00
Praktyczny warsztat inwestowania
dr Tomasz Filipiak
prof. dr hab. Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa

Wydarzenie poprowadzi dziennikarka ekonomiczna Agnieszka Zaręba

Zarejestruj się